Zwangerschapsgerelateerde Bekkenpijn

Tijdens en/of na de zwangerschap kan bekkenpijn optreden.

GEEN PANIEK, wij kunnen U zeker helpen!

Enerzijds , kan een zekere vorm van laxiteit in de bekkengewrichten ontstaan, door verandering van het hormonenevenwicht en de aanwezigheid van het zwangerschapshormoon, waardoor bij pijn de mama zich gaat opspannen en komt zij in een vicieuze cirkel terecht.

Anderzijds zal door de toenemende groei van de baby ook het evenwichtspunt in het lichaam van plaats veranderen. De afstand wervelzuil-navel wordt langer zodat de zwangere mama meer het bovenste deel van haar lichaam naar achter houdt om niet voorover te vallen.
Hierdoor ontstaat een hyperkyfose van de thoracale wervelzuil en een hyperlordose van de cervicale wervelzuil.
Tijdens de zwangerschap gebeurt deze verandering langzaam. Na de bevalling gebeurt de verandering vlug en moet het lichaam snel zoeken naar een nieuwe balans.
Dus bij bekkenklachten moet men steeds de ganse statiek gaan bekijken!

Bepaalde positionering van de baby in het bekken kan druk en pijn veroorzaken.

Na de bevalling kan dan weer het dragen van de baby de oorzaak zijn van pijn.

Aanleren van specifieke en aangepaste houdingen en bewegingen, oefeningen en training kunnen bijdragen tot het verzachten of zelfs tot het volledig verdwijnen van de pijn.
Men leert vooral functioneel trainen! Elke patiënt wordt individueel getraind naar haar noden en levenswijze.

Daarbij kan een ontspannende massage van het bekken en de lange rugspieren wonderen doen.
Soms wordt een specifieke bekkenband aangeraden.

Ook het aanleggen van een tape kan een bewustere houding doen aanvoelen.

Mama’s met bekkenpijn mogen zeker niet passief worden want dit gaat de pijn maar verergeren.

Blijven bewegen op een aangeleerde wijze is de boodschap!